Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-03-13 Obwieszczenie Starosty Krakowskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego.

Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego.

 

Metka i dziennik zmian2018-03-13 ZGŁOSZENIE BUDOWY- UL. WRONY DZ.402 OBR.81 PODGÓRZE ,KRAKÓW

BUDOWA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

Metka i dziennik zmian2018-03-12 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/20,219/21,219/22 obr.8 Śródmieście

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej.