Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-08-03 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.AU-01-2.6743.6.137.2018.ALA

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Osikowa, Kraków / 163, 58/4, 22/1, 57/2, 57/3, obr. 107; jedn. ewid. Podgórze