Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-07-21 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Glinik dz. 161/10 obr.16 Nowa Huta

Budowa budynku jednorodzinnego.