Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-12-19 Zgłoszenie budowy- ul Rostworowskiego dz.182/34obr 31,Podgórze,Kraków

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

Metka i dziennik zmian2017-12-19 Zgłoszenie budowy-ul. Tyniecka dz.21/2 obr.3 Podgórze, Kraków

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji