Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-08-21 Zgłosenie zamiaru budowy ul.Zaszkolna dz.72/,72/1,71/2 obr.20 Krowodrza

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

 

Metka i dziennik zmian2018-08-20 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Strumienna

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: Budowa przyłącza kablowego SN-15kV oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla zasilania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym w rejonie ul. Strumiennej w Krakowie.