Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-08-31 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stacyjna dz.324/1,324/2 obr.56 Podgórze

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

Metka i dziennik zmian2018-08-31 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Obronna dz.164/7,345/3,267/3 obr.60 Podgórze

Budowa sieci sanitarnej i sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian2018-08-31 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Magazynowa, Kraków / 162/5, 120/3; obr. 104; jedn. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Magazynowa, Kraków / 162/5, 120/3; obr. 104; jedn. ewid. Podgórze