Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-09-04 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy, Kraków / 311/11, 163/9, 166/3, obr. 22, jedn. ewid. Podgórze.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy, Kraków / 311/11, 163/9, 166/3, obr. 22, jedn. ewid. Podgórze.

Metka i dziennik zmian2018-08-31 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lesista dz.33/1 obr.5 Śródmieście

Dobudowa tarasu w budynku mieszkalnym.

Metka i dziennik zmian2018-08-31 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stacyjna dz.324/1,324/2 obr.56 Podgórze

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.