Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-07-19 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Prandoty dz.139,140,141/3,141/9 obr.7 Śródmieście

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.