Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-10-02 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Racławicka dz.44/95,44/104,316/17,obr.45 Krowodrza

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławowej.

Metka i dziennik zmian2018-10-02 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al. Pokoju dz.301/29,301/32 obr.52 Nowa Huta

Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego.