Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-02-19 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej MRw-bpp 20/630-4/4p 15 kV, budowie sieci elektroenergetycznej (linii kablowej nN 0,4 kV) do zasilania ładowarki autobusów elektrycznych na dz. nr 500/7 i 26/1 obr. 12 Podgórze przy ul. Konopnickiej w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 500/7 i 26/1 obr. 12 Podgórze przy ul. Konopnickiej w Krakowie

data przyjęcia zgłoszenia: 19.02.2018 r.

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.276.2017.DMT

Metka i dziennik zmian2018-02-19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbydniowickiej na odc. tłoczni-S15 os. Zbydniowice w Krakowie na dz. nr 668/5 obr. 93 Podgórze oraz na dz. nr 186/3, 121/5 obr. 110 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 668/5 obr. 93 Podgórze oraz na dz. nr 186/3, 121/5 obr. 110 Podgórze

przy ul. Zbydniowicka w Krakowie

data przyjęcia zgłoszenia: 19.02.2018 r.