Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-01-23 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia SDR11 PE100 dn63 na działkach nr 373/3, 374/3, 375/1 obr. 28 Nowa Huta przy ul. Wiązowej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-01-23 Zgłoszenie nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, ul. Danusi Jurandówny dz. 174/9 obr. 76 Kraków Podgórze

Zgłoszenie nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi

Metka i dziennik zmian2020-01-23 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Metka i dziennik zmian2020-01-23 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.452.2019.DBO

Budowa przepompowni ścieków wraz z wjazdem, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego na działkach nr 349/3 obr. 60 Podgórze oraz na dz. nr 200/5, 201/6, 201/7, 202/5, 175/7, 175/6, 174, 176/8, 176/9, 176/13, 176/14, 185/2, 185/1, 186/1, 186/2, 187, 190/11, 189/18, 191/4, 189/17, 189/12, 190/8, 190/10, 191/3, 189/11, 190/9, 190/5, 192/2, 190/7, 191/6, 191/5, 193, 198/1, 199/1, 199/3, 199/4 obr. 62 Podgórze w rejonie ul. Niebieskiej oraz do Luboni w Krakowie.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-12-18 12:34:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:29:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:17:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 09:52:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 12:18:06
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-04 12:08:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-10 11:56:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-13 08:04:31
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-13 07:54:00
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:15:13
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:14:39
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:14:00
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:11:05
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:09:54
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-09-26 10:54:03
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-15 10:28:53
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-04 09:26:24
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-02 10:17:46
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-20 12:19:33
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-15 12:09:13
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-12 13:26:10
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-12 12:46:08
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-12 12:45:06
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-12 12:16:50
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-04 08:41:37
MAGDALENA RUSNARCZYK
 Edycja
2011-03-16 10:34:16
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-16 10:28:31
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-15 16:44:06
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-15 16:40:23
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-15 12:21:16
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-09 08:33:03
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-09 08:26:30
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-07 11:29:42
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-02-22 10:42:00
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-02-22 10:39:57
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-02-21 15:10:16
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-02-21 15:03:35
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-02-21 15:01:16
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Publikacja