Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-01-16 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej w drogach bocznych od ulicy Brzeskiej na działkach nr 280/2, 287/3, 124/31 obr. 28 Nowa Huta, 199/4, 200/1, 202, 203/1, 203/3, 203/2, 328, 195, 322, 186 obr. 30 Nowa Huta przy ul. Brzeskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-01-16 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.394.2019.DBO

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 obr. 27 Nowa Huta przy ul. Czeczeńskiej w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-01-16 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Dokończenie przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie. Odcinek 3 - prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz. W ramach rozbudowy prawego wału rzeki Wisły w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-01-16 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.390.2019.DBO

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach numer 1/4, 1/644 obr. 20 Nowa Huta oraz na działce nr 4/3 obr. 41 Nowa Huta przy ul. Cementowej w Krakowie.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-02-21
Data publikacji:
2011-02-21
Data aktualizacji:
2019-12-18