Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-06-04 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Piasta Kołodzieja

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian2018-06-04 Zgłoszenie przebudowy poza obszar kolizji istniejącej linii napowietrzno-kablowej ul.Stawowa dz.632,631,630/3,622/8 obr.34 Kraków Krowodrza

Zgłoszenie przebudowy poza obszar kolizji istniejącej linii napowietrzno-kablowej

Metka i dziennik zmian2018-06-04 Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Hutnicze dz.26 obr.47 Nowa Huta

Budowa oświetlenia ulicznego oraz odcinka sieci elektroenergetycznej.