Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-09-14 ul. Koszutki dz. nr 279, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze sieć wodociągowa

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Budowa sieci wodociągowej

Metka i dziennik zmian2017-09-14 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Koszutki, dz. nr 175/9, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 na dz. nr 175/9, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze w rejonie ulicy Koszutki w Krakowie”