Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-11-14 Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Willowe dz.271, obr.47 Nowa Huta

Budowa instalacji centralnej wody cieplnej.