Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-06-28 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Osikowa dz.163,58/4,58/14,57/2,57/3 obr.107 Podgórze

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.