Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-07-02 Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Hutnicze dz.18 obr.47 Nowa Huta

Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej.