Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-11-28 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gipsowa dz.71/2 obr.51 Podgórze

Przebudowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian2017-11-28 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Piotra Tomickiego dz.139/5,139/6,139/7 obr.54 Nowa Huta

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

Metka i dziennik zmian2017-11-27 Zgłoszenie zamiaru budowy oś. Na Wzgórzach dz.270,obr.10 Nowa Huta

Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.