Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-09-24 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Woźniców dz. 37/2,367 obr.54 Nowa Huta

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian2018-09-21 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Otwarci na świat”.