Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-06-12 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Krzewowa dz.85 obr.4 Podgórze

Budowa sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian2018-06-08 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Domowa dz.126/2,421 obr.41 Podgórze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.