Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-07-06 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kupa dz.61 obr.13 Śródmieście

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.