Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-08-13 Zgłoszenie budowy- ul.Szwedzka ,dz.99/1 obr.10 Podgórz,Kraków

Przebudowa w budynku jednorodzinnym