Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-07-30 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szybka dz.231 obr.9 Nowa Huta

Rozbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

Metka i dziennik zmian2018-07-30 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.al.Pokoju dz.9/13,9/17,9/18 obr.54 Nowa Huta

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

Metka i dziennik zmian2018-07-26 Zgłoszenie budowy- ul Kobierzyńska dz.330/1,330/2 obr.43 Podgórze, Kraków

Rozbudowa sieci kanallizacji ogólnospławnej

Metka i dziennik zmian2018-07-26 Budowa oświetlenia

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu