Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-01-18 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Medalionów 8E/1 dz. 338/5 obr. 85 Podgórze

Przebudowa elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian2019-01-17 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Na Błonie dz.137/4 obr.1 Krowodrza

Przebudowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian2019-01-14 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Różyckiego dz.153/11,153/33,153/35 obr.41 Krowodrza

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

Metka i dziennik zmian2019-01-10 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Lema w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-01-09 Zgłoszenie zamiaru budowy dz.127/1,67/19,57/319, obr.47 Podgórze

Budowa sieci kanalizacji deszczowej.