Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-08-23 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jutrzenka dz.246/3 obr.7 Nowa Huta

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej

Metka i dziennik zmian2018-08-23 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jutrzenka dz.247 obr.7 Nowa Huta

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

Metka i dziennik zmian2018-08-23 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jutrzenka dz.255,254/4 obr.7 Nowa Huta

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku B.

Metka i dziennik zmian2018-08-23 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jutrzenka dz.255,254/4 obr.7 Nowa Huta

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku A.