Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-10-30 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Facimiech dz.134/6 obr.59 Podgórze

Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Metka i dziennik zmian2018-10-30 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Golikówka dz.128/11,4/2 obr.20 Podgórze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian2018-10-29 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dz.432/2, 320/1 obr.6 Kraków, Krowodrza

Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej