Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-03-09 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 48 obr. 81 Podgórze przy ul. Mieczysława Wrony 22 w Krakowie

Informacja o braku sprzeciwu

ul. Mieczysława Wrony 22,  dz. nr 48 obr. 81, j.ew. Podgórze

znak sprawy: AU-01-2.6743.7.5.2018.JFE

data milczącej zgody: 26.02.2018 r.

Metka i dziennik zmian2018-03-09 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ul.Na Błonie dz. 455/11 obr. 6 Kraków, Krowodrza

Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Metka i dziennik zmian2018-03-09 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ul.Na Błonie dz. 455/43 obr. 6 Kraków, Krowodrza

Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania