Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-11-02 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ciepłownicza dz.347/18,347/12 obr.55 Nowa Huta

Przebudowa instalacji ścieków zaolejonych i deszczowych.