Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-10-02 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al. Pokoju dz.301/29,301/32 obr.52 Nowa Huta

Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego.

Metka i dziennik zmian2018-10-01 Zgłoszenie zamiaru budowy oś. Wandy dz.102 obr.47 Nowa Huta

Wymiana stolarki aluminiowej.