Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-02-19 Zgłoszenie budowy instalacji ciepłej wody użytkowej os.Wandy dz.103 obr.47 Kraków, Nowa Huta

Zgłoszenie budowy instalacji ciepłej wody użytkowej

Metka i dziennik zmian2019-02-19 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Grota Roweckiego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-02-19 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Narcyza Wiatra w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-02-19 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Błotniska w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-02-15 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Piltza dz.20,21,26,101/4,200/1 obr.42 Podgórze

Rozbudowa ciepłowniczej sieci osiedlowej.