Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-12-11 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Grzegorzewskiej/A.Dobrowolskiego dz.204/1,204/6,204/7,204/8,204/9,205,274,278/1 obr.40 Podgórze

Budowa sieci wodociągowej,sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizaji deszczowej.

Metka i dziennik zmian2018-12-10 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Żeńców dz. 520/3 obr. 28 Podgórze

Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian2018-12-10 Zgłoszenie zamiaru budowy os. Dywizjonu 303 dz. 104/28, 104/30, 104/33, 104/39, 104/40, 104/41 obr.7 Nowa Huta

Przebudowa oraz budowa osiedlowej sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków na os. Dywizjonu 303 Etap II

Metka i dziennik zmian2018-12-10 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dekerta dz.97/8,206/14,49/10 obr.14 Podgórze

Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia.