Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-04-03 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś.Zielone dz.59, obr.45 Nowa Huta

Budowa instalacji centralnej wody ciepłej.

Metka i dziennik zmian2018-04-03 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizaji sanitarnej dz. 311/11,163/9,166/3 obr.22 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizaji sanitarnej

Metka i dziennik zmian2018-03-29 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al.Waszyngtona dz.290/9 obr.13 Krowodrza

 

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

 

 

Metka i dziennik zmian2018-03-29 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lema dz.1/189,1/110,1/111 obr.52 Nowa Huta

Rozbudowa miejskiej sieic wodociągowej.