Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-04-05 Budowa i przebudowa istniejącej sieci oświetleniowej oraz budowa i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na dz. nr 78/20 i 78/21 obr. 58 Podgórze przy ul. Schweitzera w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 78/20 i 78/21 obr. 58 Podgórze, ul. Schweitzera

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.26.2018.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 29.03.2018 r.

 

Metka i dziennik zmian2018-04-05 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej nN 1kV, złącza kablowego nN 1kV, budowie zjazdu oraz przebudowie sieci SN 15kV, na dz. nr 175/3, 594/11 i 169/10 obr. 49 Podgórze przy ul. Malborska w Krakowie

Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Malborska dz. 175/3, 594/11, 169/10 obr. 49 Podgórze, znak: AU-01-2.6743.6.2.2018.DMT

Data decyzji sprzeciwu: 21.03.2018 r.

Decyzja nr 11/6743.6/2018

Metka i dziennik zmian2018-04-03 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś.Zielone dz.59, obr.45 Nowa Huta

Budowa instalacji centralnej wody ciepłej.

Metka i dziennik zmian2018-04-03 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizaji sanitarnej dz. 311/11,163/9,166/3 obr.22 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizaji sanitarnej