Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-02-13 Zgłoszenie budowy sieci woociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ul.Homolacsa dz.259/189 obr.86 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy sieci woociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian2018-02-08 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.al.Kijowska dz.382/28,899,900 obr.4 Krowodrza

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.