Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-04-17 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.S.Kisielewskiego dz.841/196,841/293 obr.10 Nowa Huta

Przebudowa przegród zewnętrznych otworów stolarki okiennej i drzwi balkonowych.

Metka i dziennik zmian2018-04-13 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepakowa dz.360/52,360/39,322/5 obr.36 Nowa Huta

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian2018-04-12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. nr 126/2 i 200/1 obr. 42 Podgórze przy ul. Piltza w Krakowie

Informacja o wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji nr 18/6743.6/2018 z dnia 12.04.2018 r.,

znak: AU-01-2.6743.6.16.2018.DMT

dz. nr 126/2 i 200/1 obr. 42 Podgórze przy ul. Doktora Jana Piltza w Krakowie