Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-10-19 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Ul. Ułanów/Fiołkowa w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2018-10-18 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lubocka dz.69 obr.12 Nowa Huta

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian2018-10-16 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pękowicka dz.499 obr.25 Krowodrza

Przebudowa fragmentu ulicy.

 

Metka i dziennik zmian2018-10-16 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Włościańska dz.777,636/20 obr.2 Krowodrza

Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej.