Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-11-07 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul.Tyniecka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2018-11-07 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mogilska dz.609/36,609/37 obr.4 Sródmieście

Budowa elektroenergetycznej kontenerowej stacji transformatorowej.

Metka i dziennik zmian2018-11-07 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Winnicka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2018-11-07 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Winnicka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2018-11-06 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Ludwisarzy/Zbrojarzy w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2018-11-06 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Witkowicka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu