Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-05-09 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Piltza dz. 224 obr.42 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

Metka i dziennik zmian2018-05-08 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kaczeńcowa dz.450 obr.9 Nowa Huta

Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.