Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-05-28 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową ul.Smętna dz. 1091,891/6 obr.34 Kraków , Krowodrza

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową

Metka i dziennik zmian2018-05-21 Zgłoszenie budowy- ul. Karola Bunscha dz.446/2,355/6,355/5,355/3 obr.41, Podgórze,Kraków

Budowa stacji transformatorowej i sieci kablowej