Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-05-21 Zgłoszenie budowy- ul. Karola Bunscha dz.446/2,355/6,355/5,355/3 obr.41, Podgórze,Kraków

Budowa stacji transformatorowej i sieci kablowej

Metka i dziennik zmian2018-05-18 Zgłoszenie budowy- ul.Spacerowa dz.16/1 obr.70,Podgórze,Kraków

Budowa miejskiej sieci wodociągowej

Metka i dziennik zmian2018-05-16 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.L.Pasteura dz.5/1,5/2,6/3 obr.42 Krowodrza

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.