Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-11-19 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.W.Jagiełły dz.841/360 obr.1 Nowa Huta

Przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian2018-11-16 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zakępie dz.248,249 obr.29 Noiwa Huta

Budowa i demontaż sieci napowietrznej.

Metka i dziennik zmian2018-11-15 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Piasta Kołodzieja w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu