Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-04-30 Zgłoszenie budowy - UL.RYNEK GŁ.42-ŚW.JANA 1- DZ.176 OBR.1,ŚRÓDMIESCIE, KRAKÓW

ZMIANA UŻYTKOWANIA BUD.USŁUGOWO MIESZKALNEGO NA BUDYNEK USŁUGOWO HOTELOWY 

Metka i dziennik zmian2018-04-27 Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 12/6743.7/2018, ul. Lema

Informacja o umorzeniu postępowania.

Metka i dziennik zmian2018-04-26 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/30 obr.8 Śródmieście

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.