Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-01-09 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Śliwy dz.94/6,obr.102 Podgórze

Budowa zbiorowej instalacji gazu.

Metka i dziennik zmian2019-01-09 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rostworowskiego dz.182/34,obr.31 Podgórze

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Metka i dziennik zmian2018-12-31 Zgłoszenie budowy ul.Bandtkiego dz.437/18,437/26,437/28,437/35,437/30,451,769/20,773,840 obr.2 Krowodrza

Budowa miejskiej sieci wodociągowej,miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,przyłącza kanalizacji opadowej i przyłącza cieplnego.