Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-05-02 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podbipięty, dz. nr 12/3, 14/3 obr. 56, jedn. ewid. Nowa Huta

AU-01-3.6743.6.61.2018.JZI

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia: "budowy sieci wodociagowej o średnicy dn 100 mm z żeliwa sferoidalnegoo na odcinku W1-W3, długości L=34 m w ul. Podbipięty na dz. nr 12/3, 14/3, obr. 56, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2018-04-30 Zgłoszenie budowy- ULKOBIERZYŃSKA DZ.330/1,330/2 OBR.43 .Podgórze,Kraków

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ