Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-03-05 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Obronna dz.273/8,345/3 obr.60 Podgórze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian2019-03-05 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Trockiego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-04 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wizjonerów w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-04 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Miarowa w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-04 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Orla w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu