Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-12-28 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ziemska w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2018-12-24 Zgłoszenie budowy ul. Kordiana 62 dz. 213/11 obr.63 Podgórze

Remont dachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Metka i dziennik zmian2018-12-20 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Niedźwiedziny dz.249/1 obr.90 Podgórze

Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej.

Metka i dziennik zmian2018-12-19 Zgłóoszenie zamiaru budowy ul.Zakliki z Mydlik dz.239/17,263/1 obr.49 Krowodrza

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian2018-12-19 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Słotna dz.258 obr.34 Krowodrza

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian2018-12-17 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Stacyjna 5 dz. 324/1, 324/2 obr. 56 Podgórze

Budowa przyłącza energetycznego średniego napięcia oraz posadowienie stacji transformatorowej.

Metka i dziennik zmian2018-12-17 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sprawa znak: AU-01-2.6740.1.2643.2018.KFI

wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sprawa znak: AU-01-2.6740.1.2643.2018.KFI