Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-02-11 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Tajber dz.147/4 obr.42 Podgórze

Budowa sieci elektroenergetycznej.