Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-04-18 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Królowej Jadwigi/Borowego/Korzeniowskiego dz.785,574,739 obr.11 dz.474/16 obr.10 Krowodrza

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej.

Metka i dziennik zmian2019-04-17 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Hamernia w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-17 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sikorki w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-17 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul.Szymonowica w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu