Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-03-20 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.A.Vetulaniego dz.62/13,62/17 obr.42 Krowodrza

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

Metka i dziennik zmian2019-03-19 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Jemiołowa dz. 475 obr.7, dz. 470 obr. 6 Podgórze

Przebudowa przyłącza gazu na sieć gazową średniego ciśnienia.