Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-26 Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Na Skarpie dz.291 obr.47 Nowa Huta

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej.

Metka i dziennik zmian2019-06-26 Zgłozenie zamiaru budowy oś.Na Skarpie dz.196/1 obr.47 Nowa Huta

Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej.

Metka i dziennik zmian2019-06-26 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Na Łąkach dz. 245/2, 9/14, 65, 66 obr. 54 Nowa Huta

Rozbudowa, przebudowa oaz likwidacja fragmentu istniejącej sieci wodociągowej.