Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-04-09 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Biskupia w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-08 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szkółkowa dz.702/1,703/3 obr.4 Śródmieście

Przebudowa przyłącza gazu na sieć gazową.