Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-05-20 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Półłanki dz. 36/3, 152/10 obr. 25 Podgórze, dz. 19/3, 19/2, 17/8, 17/3 obr. 104 Podgórze

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem i zespołem gazowym na przyłączu - Kraków ul. Półłanki.

Metka i dziennik zmian2019-05-20 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Rzemieślnicza dz. 123/22, 123/24 obr. 30 Podgórze

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej i budowa sieci elektroenergetycznej.