Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-04-19 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Bulwarowa dz.196/7 obr.44 Nowa Huta

Budowa stacji transformatorowej kontenerowej wolnostojącej dla potrzeb zasilania przy ul. Bulwarowej.