Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-11-30 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Wańkowicza dz. 373/13, 373/14, 373/15, 373/16 obr. 44 dz. 249 obr. 47

Budowa stacji transformatorowej i przyłącza kablowego.

Metka i dziennik zmian2018-11-29 Zgłoszenie zamiaru budowy al. Jana Pawła II 39 dz. 30, 31/1, 32/1 obr. 6 Nowa Huta

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej do zespołu hangarów wystawienniczych Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.