Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-04-15 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Sosnowiecka dz. 870 obr. 34 Krowodrza

Budowa wolnostojącej stacji transformatorowej oraz linii kablowej średniego i niskiego napięcia.

Metka i dziennik zmian2019-04-12 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dobrego Pasterza dz.2/3,2/4,2/6,3/9 obr.6 Nowa Huta

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

Metka i dziennik zmian2019-04-11 Zgłoszenie rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej ul.Przykopy dz. 467/7 obr.48 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej

Metka i dziennik zmian2019-04-11 Zgłoszenie zamiaru budowy dz.188/2,188/1,187,186,189/14 obr.89 Podgórze

Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.