Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-12-31 Zgłoszenie budowy ul.Bandtkiego dz.437/18,437/26,437/28,437/35,437/30,451,769/20,773,840 obr.2 Krowodrza

Budowa miejskiej sieci wodociągowej,miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,przyłącza kanalizacji opadowej i przyłącza cieplnego.

Metka i dziennik zmian2018-12-28 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ziemska w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2018-12-24 Zgłoszenie budowy ul. Kordiana 62 dz. 213/11 obr.63 Podgórze

Remont dachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.