Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-01-25 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dymarek dz.153/1 obr.40 Nowy Huta

Budowa instalacji stacjonarnego urzędzenia chłodniczego.