Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-04-10 Zgłoszenie zamiru budowy ul. Limanowskiego dz. 531, 260/1, 260/2 obr. 13 Podgórze

Przebudowa fragmentu elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia.

Metka i dziennik zmian2019-04-09 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sarmacka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-09 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Smoleńskiego - boczna w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-09 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Józefa Becka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-09 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rybitwy w Krakowie

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-09 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Gaik w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-26 14:54:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 14:31:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 13:56:39
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 11:08:19
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:34:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:29:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:17:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 09:52:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 12:18:06
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-04 12:08:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja